Albastru ca un alint

Photobucket
Intr-o seara …m-am apropiat de marginea unui lac …vroiam sa-mi ucid …griul din suflet, inecandu-l in albastru.Valurind fin m-a intampinat soptindu-mi un cant de alint. Am facut liniste in mine sa pot sa aud, sa pot sa-nteleg.I-am ascultat cantecul venit din adancuri si-am vrut mai mult …tot mai mult …M-am apropiat teamatoare …si tot cu teama mi-am atins talpa de cristalul pur ce reflecta mii de stele stralucitoare. Am simtit mangaierea rece pe talpa ranita de pietrele drumului spre niciunde. I-am auzit chemarea soptita de-o trestie ce-n alta viata fusese sora cu mine … si iar am vrut mai mult, tot mai mult… Cu cat inaintam cu atat albastrul era mai cald… raceala era doar la suprafata. Albastrul mi-a ajuns la glezna …la genunchi …si tot mai sus… si tot mai cald…in dreptul inimii …apoi …vrajita de cantecul venit din adancuri …nu am realizat cand am fost acoperita cu totul. Ii apartineam …Nu !..nu am murit …am devenit nufar… cu radacini… in albastru. Asta ai insemnat pentru mine…lacul meu albastru ce mi-ai alinat neiubirile, neimplinirile.

9 thoughts on “Albastru ca un alint

 1. << LA SCHIMB>> – GHEORGHE APETROAE SIBIU
  Din volumul « FULGERÂND TĂCEREA »

  E-o zbatere a cerului..roi de lumini din lung descântec,
  iar tu, în lungă toamnă ca mucenicii pe vetre de mulţime,
  le spânzuri lor trăirile – iertările- n copacul pomenirii !…
  Eşti gândului ceresc sămânţă- de când răsări pe al lor rug
  în pale de lumină din fraze încâlcite,din fluvii de surâs
  sorbi spaima lor – dulceaţa ruginie din potirul frunzei !…
  Şiroi de lacrimi, le înlănţui elitre de astâmpăr în închipuire…
  Ele-ţi dau nelinişti, cu-vântul colţuros pe umerii de Sfinx,
  tu le oferi în schimb smaraldul mării, cerul adamit…
  Apari stibinic Totului, un fulger pe crestele-n crisoberil,
  s-ajungi la ele, fără ale şti, te-ndrepţi o rază sub cruci grele
  de milă şi ispite, urci stânca sură în plutire şi-n cădere
  cu luviile din plămada ta în cerul lor creşti rodosite stele,
  înflacărând xilinic umbrele din jur seduse de sublim :
  răsfăţul lor – corole ce ascund viclean plăcerile-ţi din chin…
  Jurându-ţi, ştii că mint cum nimfele-ntr-un cor de harfe…
  Şi -atunci îţi de suflet clipele ciobite, sărutarile din urmă,
  tu le colorezi trezia, sângerându-ţi durerile pe brumă…
  Li-i chipul scris în jasp şi-n travertin şi lutul li-i încins
  de razele-n apus, purtând credinţei pure aură-n destin…
  dorinţa lor o porţi şi, pogorând în ele-nmiresmezi cu dor –
  noi înfloririle în duh…miresmele-ţi le porţi în somn,
  smerenii în lazure roze îţi scuturi grav anterele în vise,
  cu vrerile ascunse–n cântec guşti harul din tăria lor,
  sporind lumina în treziri apusul, fulgerând pe câmpuri!…
  Ele-ţi dau în negru lumunări, tăceri, ingeri de lut,cer gri,
  tu mângâi frunzei, aura şi sorbi zăpezii roua de pe crini…
  şi prinzi curaj când lângă tine sporesc vocile dulci
  din hiacintul har, narcise în nădejdile de nou balsam…
  Invrednicindu-te pe drumul razei calde , părăsit te pierzi…
  Descolăceşti luminile -n cărări…pe gura cerului te verşi,
  primind îmbrăţişări de ramuri şi atunci, grăindu-le ales
  se caţără de tine spinii amorul mincinos – recele rest …
  Dar tu, în toată grija lor le nărui , prin tăcere, chinul !…
  Ele-ţi dau norii, luminile reci, ceaţă pe ceas, venin uitării,
  tu le oferi ne-uitării, ochii- iubirea de libertate a mării …
  În patul lor pustiu, imaculat se lăfăieşte- n umbre praful,
  cum liniştea în sălciile cu pletele în tânguire, plânsul
  cu hohot- seva lor, să le asculte cerul creşterea ]n trupul firii,
  le lăcrimează frica de- a iubi luminile de-abis şi-i vina ta
  când cresc din îngeri, heruvimi, din dimineaţă, strălucire…
  Li se înclină –n rugă adevărul, glas înălţând şi sfânt grăind
  stele-nflorind duhul corolei ne-atinse cu împătimire !…
  Ele-ţi dau zvon de ne-linişti, ciobite clipe şi asfinţitul,
  tu le oferi desmin anotimpul sângelui în pleoapa răsăritului …

  Din sufletul lor angelic în adânc, demn de-nălţare, la schimb,
  admiri cum ele-şi izvorăsc cu-vintele sfinţite într-un sirenic glas-divin !..

 2. DORINŢĂ

  Atât ţi-ai dorit, Casandră,

  din seducătorul tău Fiind:

  Jumătatea citrin – andaluză,

  lumină siderală – femeie

  cu chip de clepsidră -,

  curgând în veneric prisos,

  cascadă pe pleoapele clipei,

  pe vrerea – ţi în prunc,

  travee de vis infinit!…

  – Profetic, cerul să-şi şiruie

  din al toamnei granat potir,

  ne-începutu-ţi ciobit

  şi-nsângerat,

  în irişii lui, rostogolit

  în eternul păcat…

  să-ţi cauţi din oricând şi oricât

  oriunde dorit

  tot altul, bărbatul, Fiindul,

  de vrerea-i – vrerile tale:

  purtat în buiecii, chinuit,

  doar atât ţi-ai dorit…

  – Muritorului, despre iubire

  să-i înşiri cu Cuvântul,

  să-i desfaci larg aripile

  revederii,

  desminul cerului blues – gri,

  în demult rece seninul

  ce din copilărie l-a robit…

  – zâmbetul jumătăţii tale

  odrăslite din jumătatea lui,

  freamătând în ea, nesfiit,

  briză de nesfârşit surâs

  prin făptura primăverilor tale,

  femeie vis, ţi l-ai dorit

  vântul întors ce topeşte

  cu-vântul rece al trecerii

  celui ce calcă tot apăsat

  şi fără de număr, treptele

  locului din al tău gând…

  singur…

  îşi coboară trecutul…

  suflet smaragd în sufletul

  zăpezilor aduse din munţi

  pe un pelagic răcoros

  nisip … mulţimile cu glas

  de rece regală lumină !…

  Ofelie, îi eşti şi-i pluteşti văl

  albastru de flacări

  din Munţii Venerei, cei de cerul

  deschis întrepătrunşi…

  Însăşi, stelele, febleţe aprinse

  clocotesc în boltă frenetic

  flamate de iubirea lui …

  -Casandră înţeleaptă, tu,

  din inima-ţi, din fiorul sincer,

  în bătătura timpului scurs

  tot lui îi răsari , înflorind

  tot din jumătăţi de astre,

  albi liliecii, pe ultimul drum,

  crinii zărilor tale albastre…

  în rest…dorul de alt alint…

  Din arcadele largi ale tidvei

  ce i-ai descoperit-o târziu,

  pe poldul părăsit, pe alt grind,

  ţi-au răsărit şi inflorit zorii

  Totului în numai cerul lui:

  Neînceputul, profetul Iris

  pe calea altui Fiind!…. G.A.S.

 3. THE PHILOSOPHI OF SILENCE

  – by Gheorghe Apetroae Sibiu

  Coordonarea traducerii în limba engleză:

  anglicist universitar doctor Clementina Mihăilescu

  As days went by and into encounters did they turn,

  you-ve finally got clear

  that her passion-flared eyes

  may only soothe

  of hidden words in a heanvenly sea-s waves

  that it is so natural and fine for you

  to carry your light

  below the pomegranate trees and through the blooming snows,

  its silence to undo,

  and then hastily to wrap it up

  and cover wat she-s got yet best

  by the widest gown made up of morning stars.

  Then, driven by the first of lusts.

  Corollas you shall bring and lay before her feet,

  and later snow and harmony

  are to be found , on the sky shore,

  shadowed by journeys

  and in the end,

  so full of life, the unborn dawn shall come,

  as mystic emeralds.

  FILOSOFIA TRECERII

  Gheorghe Apetroae “Dimineaţa serii”

  Cu zilele ce cresc în revederi

  ai înţeles că ochii ei

  aprinşi de omenesc

  se potolesc

  în valurile unei mări celeste

  de adânci cuvinte…

  că e firesc

  sub rodii, prin zăpezi de flori,

  lumina să îi porţi,

  tăcerea să-i dezlegi

  şi s-o îmbraci devreme,

  apoi, să îi acoperi

  tot ce are pur

  cu cel mai lung veşmânt

  din dimineaţa stelelor…

  venust al primei voluptăţi,

  corole să-i aduni

  şi să i le aşterni

  ninsori de armonii

  pe ţărmul cerului, de treceri troienit;

  smaralde de mister:

  vii, zorile din ne-nceput!…

  G.A.S.

 4. ANIMA MUNDI SAU DESPRE UN ADEVĂR

  Forţa sufletului nu este de ajuns fără
  cunoaşterea adevărului, Rene Descartes P.S. XLIX (49)

  Pe când simţirea amiezii o sorbi curată din al secundei
  pocal şi cercul i-l rupi, înşiroind-o pe frunţi stelare,
  ochii săi de vultur: ruguri săgetând primăveri în altare,
  hăruiesc vieţi în duhuri şi cresc din fiecare floare…,

  pe osia de lut crinii aprinşi în fiorii clipelor se desfloresc
  când Nefiinţa, la trecerea-n fiinţă, din genunchi se ridică…,
  o săruţi prea clară-n oglinzi, pe braţe-o porţi ca pe zână:
  clipă în ploi de stele, a ismă mirosind, o linişte peregrină…

  Ea, o pajură în zi, să se întoarcă solară şi austră în aripi
  în lumina visului tău să zboare la slobozirile din vamă
  sub nori apoteotici, în buiecii ascunsă şi-n destramări de mit,
  e stăpâna a oricărei vieţi, o veghe-n duhul plânsului pământ…

  Că zorii ruginiţi de lipsa lui sunt ninşi şi prăfuiţi pe vrere,
  prin fire unduiesc plăceri nebune, ca-n ierbi să le adulmeci
  şi-un crug să-l irizezi adamic, în noima ploilor rebele
  sub pleoape-n lăcrimaţi cu ochii plânşi de umbre şi de stele…

  Tu, anima mundi, trecerea din clipe, stelară, liră divină
  ce susuri cu sângele nins pe cântecul izvoarelor celeste,
  curgi înflorită- buchete de raze pe văi buiece-n buiestre,
  te-nalţi paternă-n tulpină de cuget şi-n lacrimi, senină…!

  Simţirea curată ţi-o sorbi gând al clipei, ambrozie-n pocal-
  cuvintele sângerânde-n amiezi le zideşti în temple solare,
  ca TOTULUI, în tine şi-oriunde dedus, hăruit cu mister
  să-i pipăi hapsin răgazul şi să i-l scoţi de sub lespezi de cer…

  Sibiu, 11.09. 1989

 5. Fantasme – Shadows
  Gheorghe Apetroae, Sibiu

  La altarul copilăriei, întors,
  cânţi în el bucurii, cerului
  cum şi atunci cu serile senine,
  zborul gând al Polarei,
  neînţelese priceasne lungi
  cu glasul duhului întors,
  de repezi celeste izvoare!

  Cu ele ademeneai în hău
  inimile calde ale stelelor
  pe care lesne le coborai
  din cinabrul bolţii pe lunci
  şi le păstoreai cu Procyon
  printre cireşi şi mălini …

  le adăpai privirile în pârâul
  din Ursa Mare – pe fiecare,
  din potirul sfânt al bulboanei…

  iubeai bucurile de atunci –
  turma Licornului în plutiri
  la tremurul bland al brizei
  şi alte sfinte pline semne,
  precum a tinerei Cyrene,
  de brâu cu vrerile-i stelare
  în rutul cerbului pe zare…

  Le buciumi dreptul lor şi – acum-
  Ecou din lunci cu flori şi stele –
  lumina stâncii din nevreme
  întoarcerea-ţi din cel de-atunci:
  – prezenţă-n treceri, implacabil
  pe aceeaşi strâmtă trecătoare!

 6. PRIMITIVA ICOANĂ – THE PRIMITIVE ICON

  Gheorghe Apetroae, Sibiu
  Din volumul “Versuri alese / Selected Poems”
  sau “ Greutatea sângelui”, Editura ULBS, 2015

  Ca s-o subjugi, îi răstigneşti
  fiinţa pe-o icoană-albastră,
  i-aduni lumina şi-I furi evul,
  tot semănând pe cer alt cer,
  o creşti în el- tâlhar adamic…

  spre turnul crist când o îndemni
  la-lcovul cald al închinării
  din japsul marmorei selene,
  i-oferi în rost iubiri lactee,
  prin vene-i sângerând cărări…

  tăcerii, mag, i-alergi fiorii:
  În vocea plânsă – noi ecouri-
  galactic silf siren pe larguri,
  creşti tot plăcerile de margini
  pe vidul care-l scazi cu zorii…

  lumina de i-o sorbi din poală
  în nostalgii şi-o porţi icoană
  în eritrin, o săruţi goală
  pe frunte, albi irişi să răsară
  şi Luna-n straie chihlimbare

  din valuri de topaz, smaralde
  Înşiri pe-ntinsu-i să-l acoperi…
  eşti firea-n ea, tremolă-n patimi
  cu-n crug în dioptaz, sălbatic,
  stea-n galaxii cu chip romantic….
  Sibiu, 3.03.1988

 7. DISERTAŢIE LA PORŢILE METAFIZICII sau despre cântecul din neînceput …
  Gheorghe Apetroae, Sibiu

  Pământ, în paşii tăi merg mulţi spre ne-nceputuri –
  pe-adâncul larg din gând, prezenţa le-o frămânţi-
  un rostogol de lacrimi nins prelins pe glaciare scuturi-
  nisipul tău e şi al lor, e gând al frunţii de-mprumut…

  Spuza din arderi în tentacole fură astrei lumina
  din foste mări smaralde, carnalică inundă cu flori
  din raze în purpură, cerului, să-i despletiţi cununa
  la fiecare pas, împreună, răsfrângeţi visele în culori…

  Cald, zâmbetul stelei, izvor al fiinţei, îl scurgeţi
  de cangrene albastre-adânci şi de neguri stibine-l goliţi
  de nelinişti, în tine şi-n ei, le purtaţi spre a le stinge-
  ecou din primul val, însem de star pe andezite stânci…

  Mai liberi, pe braţul iubirii înmuguriţi împreună
  din seva ţărânei îţi urci nisipul mai lesne-n cuvânt:
  nectarul i-al rozei-fiorii în lacrimi-gândul razei sorbit:
  vlaga din amfore tremole, e sincerul neînceput….

  La botezul celest îi petreci, cu ei, sămânţa şi rodul-
  din cutremure mereu înfloriţi, fiecare, universul în voi-
  corole azure pe tot neînceputul – în voi răsădindu-l
  spre creştere-n violetele astre, fără a privi înapoi…

  Dar cenuşa mâinilor tale – din mâinile lor, zâmbeşte,
  se sărută cu norii în prasen şi cu bolta, pe rând…,
  printre degete curg torenţi de lanuri travertine:
  în rouă, clipele pe care le sorbi – sunt trecutele lumi…!

  La un loc, vă mistuiţi flăcări din flăcări, în crug reaprinse
  să vă priviţi cu ochii liliacului andaluz, abia înflorit…,
  pretutindeni e un gând, jar din eros, în care-şi frământă
  fiorii, nisipuri crisale, cântând adâncului din neînceput…

 8. ELEGII ÎN IMAGINI – SUB ZODIE
  Gheorghe Apetroae, Sibiu
  – Ți-ai închis calea în acest umed amurg
  prea aproape de sufletul tău nevindecat
  pătruns de un gol crescut al pământului
  cu limpeziri pe litic rece adânc, un recif
  e ultimul gând văzut cum pleacă-n uitare…!
  știi să-l alinţi și să-i furi ecstatic
  aura privirii reci în risipire, Lunei…
  Te încântă cu neantul, tresare dezvelită
  de braţele cerului, gârbov cărunt
  mereu pipăind sânii de gemă al stâncii,
  conici încrescuți în milerice flăcări –
  cum izvorul vieții în clocot de irişi…!

  E timpul opririi la altă margine a sinelui
  nevăzut plâns în marea cursă a viselor
  ce odihnesc în iubirea de înalţimi, din care
  cu aripi solare, pe auriile larguri deschise…,
  cu ochi înscânteind pe azurul în iureș,
  vulturul coboară cerul în tine –n nefrică
  clonţu-şi înfinge în inima ta pustie de înger,
  sfârtecând-o ca pe o zare ceruită în fulgere,
  în bucăţi stibinice, sângerând lumină…!

  Îți înfierbânți în sărutul bacantei ideile
  freamătând sub călcâiele zodiei nisipul
  tău bolnav de plăcerea neliniştii mării…
  Ți-ai plumbuit chipul cris în adamice oase,
  descarnate în firesc de carnalul luminii …
  miezul lor e un cuprins distrus în zodii –
  idolii sufletului înfrigurat, bolnavi, boracii
  și obscuri rostesc din adâncul semnelor…

  Ți-alunecă din tidvă, zuruie în tine pământul…
  să crească-n pustiu, în luptă umbrele plâng,
  zac pe runa lâncedă de facere, oseminte
  din drepte cuvinte în verduri înflorite
  cernite cu crini clipele-nchise în ele, văzutul
  îl împarţi cu cel revenit din alt nevăzut,
  spre vindecări de taină și cuget, iar iubirii,
  în care crezi, Neînceputul i-l ascunzi în surâs …!
  G.A.S.

Leave a Reply